Kierrätys tuo yritykselle säästöjä

Ilmastonmuutos on lisännyt huoltamme ympäristöstä. Kestävä kehitys ja kierrätys ovat yrityksille paitsi vastuullista toimintaa, myös taloudellisesti järkevää. Kun yritys laajenee tai muuttaa, vanhojen kalusteiden sijoittelu uusiin tiloihin saattaa olla vaikeaa, ja monessa tapauksessa muutto tapahtuu valmiiksi kalustettuihin tiloihin. Mitä tehdä käytetyille kalusteille?

Toimistokalusteita ei kannata kerätä roskalavoille. Huonokuntoisten kalusteiden vieminen kaatopaikalle ei ole ympäristöystävällistä ja maksaa aina enemmän kuin niiden kierrätys. Markkinointi Masa Oy tarjoaa ongelmaan paremman ratkaisun.

Kierrätä käytetyt toimistokalusteet!

  • ota yhteyttä Masan kierrätyspalveluun netin kautta, sähköpostitse tai puhelimitse 09-480 414
  • tilaa kierrätyspalvelu tai pyydä kierrätystarjous
  • noudamme ja puramme vanhat kalusteesi viipymättä
  • lajittelun jälkeen jakeet toimitetaan uusiokäyttöön
  • laskutamme kierrätysmaksun, kuljetuksen ja työtunnit

Raportointi

Kanta-asiakkaamme saavat Markkinointi Masan kautta tapahtuvasta kierrätyksestään vuosiraportin liitettäväksi omaan ympäristöraporttiinsa. Vuosiraportissa eritellään käsitellyt kaluste- ja materiaalierät ja määrät jätelajeittain ja kerrotaan miten kukin jae on uusiokäytetty tai jatkokäsitelty.

Mitä vanhoille kalusteilleni tapahtuu?

Kun työpisteesi on tullut käyttöikänsä päähän se puretaan ja lajitellaan osiin. Käyttökelpoiset osat kuten pöydänjalat, vetolevyt ja riippukansiotelineet menevät uudelleen käyttöön.

Kuluneista pöytätasoista ja kaapeista valmistetaan puumursketta mm. lämpölaitosten ympäristöystävälliseen energiatuotantoon ja kompostointilaitoksille.

Kalusteiden metalliosat jatkavat kiertoaan teräs- ja valimoteollisuuden raaka-aineina: kierrätysteräksenä, ruostumattomana teräksenä ja alumiinivaluseoksina.

Työtuolien muoviosat hyödynnetään energiajätteenä, jota käytetään oheispolttoaineena teollisuus- ja voimalaitoksissa. Näin voidaan vähentää uusiutumattomien energiaraaka-aineiden käyttöä.

Kierrätysalumiinin sulatusuunissa
lämpötila kohoaa 670 asteeseen.
Kuva: Sami Repo / Kuusakoski
Paalattu kierrätysrosteri käy
sellaisenaan terästehtaiden raaka-aineeksi.
Kuva: Sami Repo / Kuusakoski

Tiesitkö että…

Noin 3 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä syntyy mätänevän jätteen tuottamasta metaanista. Kun jäte hajoaa kaatopaikalla hapettomassa tilassa, kaatopaikan jätekerroksissa syntyy kaatopaikkakaasua, josta noin puolet on metaania. Metaani on 21 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyy 54 % koko Suomen metaanipäästöistä. Suomen vuotuiset metaanipäästöt vastaavat yhteensä 5,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Orgaanisten jätteiden kaatopaikkasijoitusta vähentämällä metaanipäästöjä voitaisiin vuosittain rajoittaa vuoden 1990 tasosta 2010 mennessä maksimissaan määrä, joka vastaa yhtä megatonnia (Mt) hiilidioksidia. Jos jätteitä kierrätettäisiin tai käytettäisiin energiana nykyistä enemmän, päästöjä kyettäisiin vähentämään jopa kaksi Mt vuodessa.

Paras tapa vähentää kaatopaikkojen metaanipäästöjä on edistää joko keskitettyä tai talokohtaista eloperäisen jätteen kompostointia tai mädättämistä. Mädättämisessä jäte muutetaan biokaasuksi, jota voidaan käyttää liikenteen tai energiantuotannon polttoaineena. Puupohjaista rakennusjätettä voitaisiin kierrättää nykyistä enemmän tai polttaa kaatopaikalle viemisen sijaan. Paperin ja pahvin kierrätyksen edistäminen vähentäisi sekin metaanin syntyä.

Lähde: Roskajoukko / Ilmastonmuutoksen viestintäohjelma

Ostoskorisi

Ostoskorisi on tyhjä

Suosittelemme